World Refugee Day 2018

 

Refugee protection under threat: In search for new strategies

 

Refugee protection is under threat. The refugee crisis of 2015 has created anxiety and resentment among host populations and changed the political landscape of many European countries. Right wing and centrist political parties have scapegoated refugee communities to push their nationalist agendas. Challenging the 1951 Geneva Convention has become salonfähig with even mainstream political parties. People have been sent back to war torn countries like Iraq and Afghanistan.

How can we turn the tide? In what way does the political discourse on the refugee crisis resonates with the day to day experience of newcomers and local communities?

During this program we will discuss with a.o. Tineke Strik ((Senator and Professor on migration), Valentin Akayezu (lawyer) and Palwasha Hassan (Don’t Send Afghans Back) what is at stake, but more importantly discuss strategies of change on an institutional and foremost individual level. How can we create sustainable long-term solutions for refugees arriving and residing in Europe? Merlijn Twaalfhoven, composer, activist and founder of The Turn Club, will guide the audience in a creative manner towards making individual commitments for the near future.

With a performance by Kamerkoor JIP and Syrian singer and musician Wasim Arslan.

This program is a collaboration of the The Hague Peace Projects, Music and Beyond Foundation, The Turnclub and De Balie.

 

 

De bescherming van vluchtelingen staat onder grote druk. De vluchtelingencrisis van 2015 heeft niet alleen geleid tot veel maatschappelijk onrust, maar ook daadwerklijk het politieke landschap van veel Europese landen veranderd. Vluchtelingen zijn gebruikt als zondebok door rechtse partijen om hun nationalistische ideologie op de agenda te krijgen. Het openlijk in twijfel trekken van de handhaving van de Geneefse Conventie van 1951 wordt niet meer gezien als extreem, maar is zelfs salonfähig geworden bij partijen die zich in het politieke midden bevinden. Mensen worden zonder pardon terug gestuurd naar conflictgebieden als Afghanistan en Irak.

Hoe kunnen we het tij keren? Op wat voor manier verhoudt het politieke discours over de vluchtelingencrisis zich tot de dagelijkse ervaring van nieuwkomers en lokale gemeenschappen?

Tijdens World Refugee Day gaan we in gesprek met o.a. Tineke Strik (lid Eerste Kamer en universitair docent migratie), Valentin Akayezu (rechtsgeleerde) en Palwasha Hassan (Don’t Send Afghans Back) over wat er op het spel staat vanuit een politiek en juridisch perspectief. Daarnaast gaan we met elkaar in gesprek over wat voor strategie er nodig is om het politieke en maatschappelijke tij te keren op een institutioneel, maar vooral ook op individueel niveau. En, wat is er op de lange termijn nodig om op een duurzame manier vluchtelingen in onze maatschappij op te nemen?

Merlijn Twaalfhoven, componist, activist en oprichter van de Turnclub gaat met het publiek in gesprek over de manier waarop je op een creatieve en effectieve manier als individu een verschil kan maken.

Met muziek van Kamerkoor JIP en de Syrische zanger en musicus Wasim Arslan.

Dit programma is een samenwerking van The Hague Peace Projects, Music and Beyond Foundation, The Turnclub en De Balie.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *