Posts

In Rwanda, a political icon leaves prison with her mouth closed

By Akayezu Muhumuza Valentin
Rwandan Human Rights Activist

On 14th September 2018, the Rwandan Ministers’ Cabinet approved President Kagame’s decision to grant a presidential pardon to the political prisoner Umuhoza Ingabire Victoire. In 2010, Ingabire was nominated by her political party FDU-INKINGi to run in the 2010 presidential elections. At this time, her arrival in Rwanda after several years in exile provoked strong reactions and controversies in the Rwandan political landscape. Her remark at the genocide memorial site in Gisozi turned into accusations of genocide denial. A few days later, the anti-Ingabire campaign began. First, it was the Rwandan Agency of Information that organized a radio debate, mainly focused on Ingabire’s speech at Gisozi memorial site. Many argued that her political aims were provocative and revisionist. Shortly after, all the chambers of parliament called an information hearing to describe the true image of Ingabire.  The conclusions of this session recommended an immediate judicial inquiry to be opened against her. In the same time, during an interview with a Ugandan journalist in Kampala, President Kagame denied the status of politician in Ingabire and qualified her as being the same as Alice Lakwena who founded Lord Resistance Army in northern Uganda. Early this year, asked by a journalist of TV5  why the Rwandan government known for its firm commitment to promote the female promotion threatens women who act in political opposition, the Rwandan Minister of Foreign Affairs replied that not all Rwandan women are saints. She said there are also witches.

When the Ingabire’s episode of a judicial saga started, the High Court of Rwanda sentenced her to seven years of imprisonment. The sanction was increased by the Supreme Court of Rwanda to 15 years. Recently, the African Court on Human and Peoples’ Rights issued a verdict confirming serious violations in the Ingabire trial and even recommended the government of Rwanda to compensate her. But it should be noted that the government decided to withdraw from the protocol that grants immediate access to Rwandan citizens to bring an action before this court without the government’s prior approval. The Rwandan Minister of Justice accused this court of being instrumentalized by the genociaries. At the beginning of Ingabire’s trial in the High Court, it was reported that she had addressed a letter asking President Kagame for forgiveness. However, she later denied it. Has she asked pardon again? At this time, nothing was said if she has asked for forgiveness once more!  In practice, among the charges brought against her, the crime of undermining national security excludes her from the persons who could be pardoned by the President of the Republic.

What does her release mean for the political context in Rwanda? Although the decision of the African Court of Human and Peoples’ Rights recognised her profile as a political personality arrested on basis of  her ideas, the Rwandan government did not want to implement it. However, it is quite possible that pressures and other different dynamics pushed the government to find ways to get her out of prison not as a victim of a judicial travesty, but as a convicted person who will no longer be able act on the political scene. In this regard, the liberation of Ingabire shows no sign of democratic progress in Rwanda. The political space in the country remains closed.

Brief aan minister Blok over situatie in de Rif

De Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vaste commissie Buitenlandse Zaken
De Lange Poten 4, 2511 CL Den Haag
Aan de minister van Buitenlandse Zaken
drs. S.A. Blok
Amsterdam, 28 juni 2018

Geachte heer Blok,

Vandaag vindt in de Vaste Commissie Buitenlandse Zaken het Algemeen Overleg Marokko plaats. Tijdens dit overleg zal de situatie in Marokko en de Westelijke Sahara aan de orde komen. Zoals u wellicht heeft vernomen zijn eergisteren rond middernacht de vonnissen van de Riffijnse gewetensgevangenen in Marokko uitgesproken. Vonnissen variërend tussen 2 en 20 jaar celstraf, zie bijgesloten bijlage voor een overzicht van de vonnissen. Vonnissen die ons, de families van de Riffijnse gewetensgevangenen in Marokko voor de rest van ons leven hebben getekend. Vanuit de Marokkaanse gemeenschap juichen wij uiteraard elk debat dat tot doel heeft om de situatie in Marokko te verbeteren toe. Echter willen wij een aantal kanttekeningen plaatsen bij onder andere
uw brief van 21 juli jongstleden en stilstaan bij uw toekomstbeeld als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden over Marokko.

In uw brief geeft u aan dat Nederland een speciale band heeft met Marokko in verband met de ca. 400.000 Nederlanders met Marokkaanse wortels. Echter, deze groep Marokkaanse-Nederlanders wordt grotendeels gevormd door Marokkanen die hun wortels hebben in de Rif. Een regio dat tot vandaag de dag stelselmatig wordt onderdrukt en achtergesteld. In april heeft u een werkbezoek gebracht aan Marokko om onder meer aandacht te vragen voor de situatie in de Rif, helaas hebben wij u weinig horen zeggen over de situatie van uw collega’s Kati Piri en Lilianne Ploumen die twee weken voor uw bezoek de toegang tot de stad Al Hoceima zijn ontzegd en hun werkbezoek vroegtijdig moesten verbreken. Ook vinden wij het jammer dat u zelf niet een bezoek heeft gebracht aan de Rif om de situatie met eigen ogen te zien. Wij zijn dan ook verbaasd over het aantal zinnen dat u in de brief heeft toegewijd aan de situatie in de Rif. En in het
bijzonder de mensenrechtenschendingen in de regio.

Mensenrechtenschendingen

Zoals u weet wordt de Rif (de omgeving rondom de stad Al Hoceima) al bijna twee jaar gemarginaliseerd en onderdrukt door de centrale overheid. Meer dan 2000 onschuldige burgers voornamelijk jongeren moesten het ontgelden. Een deel daarvan heeft zijn celstraf uitgezet, anderen zijn weer in voorarrest. De arrestaties en ontvoeringen zijn echter niet gestopt en gaan tot de dag van vandaag ongestoord door. Voor ons is het onbegrijpelijk dat u kansen ziet in een land dat (inter)nationale wetgeving en verdragen meermaals heeft geschonden. Verschillende mensenrechtenorganisaties hebben meerdere keren gerapporteerd over de structurele martelingen, verkrachtingen, mishandelingen en vernederingen die de gevangenen hebben moeten doorstaan. Amnesty International heeft op 22 juni 2017 gerapporteerd over de mishandelingen van onder andere de protestleider Nasser Zafzafi. Ook Human Rights Watch heeft op 5 september 2017 gerapporteerd over de mensenrechtenschendingen door de politieagenten, de schendingen zijn zelfs bevestigd door de medische rapporten van de Marokkaanse mensenrechtenraad National des Droits de l’Homme (CNDH) waar de heer Al Yazami de voorzitter van is. De medische rapporten zijn echter nooit openbaar gemaakt.

De protestleider Nasser Zafzafi zit al meer dan een jaar in eenzame opsluiting, een schending dat alle boekjes te buiten gaat. Volgens Artikel 44 van ‘The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners’ mag een gevangene niet meer dan 15 dagen opeenvolgend in de isoleercel verblijven. Amnesty International heeft op 28 november 2017 haar zorgen geuit over de toen 176 dagen die Nasser Zafzafi in de isoleercel heeft doorgebracht. Dat houdt in meer dan 22 uur zonder contact met medegevangene, beperkte vrijheden en in een kleine en onhygiënische ruimte verblijven. Ook de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting waar Nederland veel waarde aan hecht worden in Marokko meermaals geschonden. Meerdere journalisten zijn sinds de protesten in de Rif opgepakt. De Marokkaanse autoriteiten blokkeren door juridische en fysieke intimidaties elk kritisch geluid van binnenlandse en buitenlandse journalisten. In the World Press Freedom Index staat Marokko van de 180 landen op de 135ste plek, een land dat in 5 jaar tijd twee plaatsen is gezakt als het gaat om de persvrijheid. Hoe kan Nederland op alle terreinen breed willen investeren in een land dat haar eigen democratische waarden niet respecteert?

Subsidiegelden

Het is goed om te lezen dat Nederland voornemens is om te investeren in de economische ontwikkeling van Marokko, minder fijn is om te zien dat dit soort investeringen nauwelijks of deels ten goede komt aan de juiste doelgroepen. Marokko kent nog altijd een hoge corruptie-index. Verder valt ons op dat Nederland ervoor kiest om projecten te starten in de ontwikkelde steden van Marokko zoals Rabat en Tanger. Zoals wij aan het begin van de brief hebben aangegeven komt de grootse groep Marokkaanse Nederlanders uit het hart van de Rif, het gebied dat door onze ouders is verlaten omdat het economisch erbarmelijk aan toeging. Het is zeer spijtig om in uw brief te lezen dat Nederland steeds dezelfde fout maakt, namelijk de kloof tussen de ontwikkelde steden zoals Rabat en Tanger waar de Orange Corners worden gevestigd en de steden die de subsidiegelden het hardst nodig hebben groter wordt gemaakt. Wij vinden het ook jammer dat Nederland de subsidie voor het Shiraka-programma dat onderdeel is van het Nederlandse Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP) dat ten doel dient het bevorderen van het democratisch bestel in de MENA-regio met vier jaar is verlengd tot 2022. Het is vooral spijtig omdat het geld zelden wordt geïnvesteerd in projecten in de Rif of terecht komt bij de juiste mensen. Naar ons mening dient Nederland toezicht te houden en onderzoek te doen naar alle projecten in Marokko die zij financieel ondersteunt en erop toeziet dat het geld ook toekomt aan de kwetsbare steden in de Rif.

Vervolgstappen

In uw brief stelt u vast dat Marokkaanse Nederlanders zich geen zorgen hoeven te maken om gearresteerd te worden in Marokko, mits zij de Marokkaanse wetgeving niet overtreden. Hetzelfde hebben wij vernomen van de Nederlandse Ambassadrice in Marokko mevrouw Bonis. Wij de familieleden van de gewetensgevangenen worden direct en indirect via onze familieleden in de gevangenis bedreigd en geïntimideerd. Om die reden maken wij ondanks de garanties vanuit de Marokkaanse autoriteiten ons zorgen over ons lot. Zolang deze mondelinge toezegging op geen enkel juridische grondslag is berust en wordt ondersteund, zullen wij ons onveilig voelen. Wij hopen dan ook dat u mede namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de Marokkaanse autoriteiten zal vragen om deze mondelinge toezegging hard te maken.

Verder willen wij graag van u weten of u op de hoogte bent van de valse beschuldigingen van de Marokkaanse autoriteiten richting de Riffijnse activisten? Namelijk dat zij worden beschuldigd van separatisme. Een beschuldiging waar volgens de Marokkaanse wet levenslang op staat.

Tot slot zijn wij benieuwd naar uw vervolgstappen inzake de situatie in de Rif. Wat kunnen de Marokkaanse Nederlanders van u concreet verwachten? Tevens hopen wij als bezorgde Nederlandse staatsburgers met Marokkaanse wortels met u als minister van Buitenlandse Zaken in gesprek te gaan. Uiteraard hopen wij op korte termijn een uitnodiging van u te mogen ontvangen.

Hoogachtend,

Namens de families van de Riffijnse gewetensgevangenen in Marokko.
Farida Houdoe – Zus van protestleider gewetensgevangene Abdelali Houdoe in de gevangenis van Oukacha te
Casablanca
Imad Maghouh – Broer van Mohamed maghouh gewetensgevangene in de gevangenis van Oukacha te Casablanca
Ibrahim Iamrachen – Broer van gewetensgevangene Mortada Iamrachen gevangenis in Taza
Oualid Mallorca – Neef van de protestleider Nasser Zafzafi in de gevangenis van Oukacha te Casablanca

Overzicht vonnissen uitgesproken door de rechtbank te Casablanca tegen de Riffijnse
gewetensgevangenen op 27 juni 2018.

1. Nasser Zafzafi 20 jaar
2. Mohamed Elmajjaoui 5 jaar
3. Nabil Ahamjik 20 jaar
4. Mohamed Jelloul 10 jaar
5. Samir Ighid 20 jaar
6. Mahmoud Ahannouch 15 jaar
7. Rachid Aamarouch 10 jaar
8. Mohamed Asrihi 5 jaar
9. Elhaki 15 jaar
10. Zakaria Adahchour 15 jaar
11. Bilal Ahabad 10 jaar
12. Jamal Bouhaddou 10 jaar
13. Achraf Elyakhloufi 5 jaar
14. Othman Bouzian 3 jaar
15. Mohamed Naimi 3 jaar
16. Anas Elkhattabi 2 jaar
17. Fahim Ghattas 2 jaar
18. Mohsin Athari 2 jaar
19. Rabie Ablake 5 jaar
20. Youssef Elhamdioui 3 jaar
21. Ilyas Elhaji 5 jaar
22. Mohamed Elhani 3 jaar
23. Chakir Elmakhrout 5 jaar
24. Salah Lakhchem 10 jaar
25. Ibrahim Bouzian 3 jaar
26. Badr Boulahjal 2 jaar
27. Ahmed Elhakimi 2 jaar
28. Abdelaziz Khali 2 jaar
29. Jamal Mona 2 jaar
30. Fouad Saidi 3 jaar
31. Jaouad Sabiri 2 jaar
32. Jaouad Benzian 2 jaar
33. Ibrahim Abeqqouy 5 jaar
34. Soleiman Elfahili 5 jaar
35. Karim Amghar 10 jaar
36. Ahmed Hazzat 2 jaar
37. Mohamed Meggouh 2 jaar
38. Mohamed Elmahdali 3 jaar
39. Abdelali Houdoe 5 jaar
40. Hassan El Idrissi 5 jaar
41. Omar Bouhras 10 jaar
42. Wassim El Bousattati. 20 jaar
43. Abdelkhair Elyasnari 2 jaar
44. Abdelhak Sadik 2 jaar
45. Monaim Asartiho 2000 Dirham

8-12: The Hague Hacks Conference “Technology and Freedom”

The Hague Hacks conference aims to bring together the world of peace and technology to create opportunities and build partnerships. By stimulating cooperation, The Hague Hacks promotes development and use of emerging technologies for peace and justice. This year we shall investigate aspects of relationships between technology and freedom. We shall be delving deep in the discovery of the potential of peace, justice and technology solutions based on today’s challenges.  The conference is composed of workshops, activities and games in artificial intelligence, fake news and hate speech, digital surveillance, big data and block chain. The theme of this event will be: “Technology and Freedom”

Program:

10:00 am – 10:45 am: Introduction part 1 (3 engaging talk and 15 minute knowledge-share and Q & A)
10:45 am – 11:00 am: Coffee break
11:00 am – 12:00 am: Introduction part 2 (3 engaging talks of 15 minutes with 5 minutes of short    Q & A)
12:00 pm – 1:00 pm: Networking lunch
1:00 pm – 2:15 pm: 5 workshops part 1
2:15 pm – 2:30 pm: Coffee break
2:30 pm – 3:45 pm: Workshops part 2
3:45 pm – 4:00 pm: Coffee break
4:00 pm – 5:00 pm: Plenary session
5:00 pm – 6:00 pm: Networking Drinks

Date : 8th December 2017
Time: 10am – 6pm (Doors open by 9.30am)
Venue: Paviljoensgracht 20, 2512 BP -The Hague, Netherlands
Topics: Artificial Intelligence (AI) | Fake News /Hate Speech | Digital Surveillance | Block Chain | Big Data.

Tickets: 15,- including lunch and drinks, reserve your tickets here.

CHALLENGES OF LGBTI ACTIVISM IN RELIGIOUS SOCIETIES

On Saturday 25th February 2016, The Hague Peace Projects, held a discussion on the Challenges of LGBTI Activism in Religious Societies, as part of the Hague Freedom Book Fair in Het Nutshuis in Den Haag.  The event was well attended with over 110 participants.

The panel featured five LGBTI activists, Dino Suhonic, the director of the Maruf Foundation in Amsterdam, who is dedicated to helping the position of Muslim LGBTI’s in the Netherlands. Dino is also a teacher, opinion maker and queer activist and writes about queer Muslims, Islam, sexual diversity and gender identity.  Michiel Leezenberg is a professor in the Department of Philosophy at the University of Amsterdam. He has published numerous books on Islam, the most recent of which is De Minaret van Bagdad. This book describes the changes in how people in the West perceive Muslims and also the changing sexual attitudes and practices in the Islamic world. Marie Nagadya, is an LGBTI activist from Uganda, a social worker and researcher on same sex practices. She has been involved in numerous LGBTI activist organizations in both Africa and Europe. She is co-founder of out and Proud Netherlands and is the Assistant Director of Eddoboozi Human Rights Defenders Network in Uganda. Rasel Ahmed, was the editor of Roopbaan, the only LGBTI magazine in Bangladesh and aclose friend of the now deceased founder of the magazine, Xulhaz Mannon and our final panelist was Mohammed Mofar, a member of the LGBTI refugee group, The Rainbow Group in the Netherlands.

Michael Leezenberg opened his discussion by introducing the notion of Islam and homosexuality. It was said that the idea of homosexuality as a concept, did not exist in Islam and the rise of modern nationalism and the nation-state had important implications in defining gender and sexuality including homosexuality globally, also in the muslim world. Rasel Ahmed spoke of his experience in Bangladesh, as editor of Roopbaan, which was the only LGBTI magazine in the country, founded by the now deceased Xulhaz Manon. The magazine gained popularity and provided a great platform for the LGBTI community in Bangladesh. A turning point for the community was the pride rally organized on Bengali New Year, which was severely criticized by the conservatives and soon the LGBTI community were receiving death threats and arrests. As a result of these threats, Rasel was forced to flee the country out of fear and a few days later heard of the hacking of his close friend and colleague Xulhaz, by Al Qaeda.  Due to continuous persecution, the LGBTI movement in Bangladesh has now been forced into hiding, for which Rasel feels responsible and would like to reunite them, but is at loss on how to do so under the present political situation. Dino Suhonic highlighted the challenges of being a bicultural homosexual, whereby the country in which one is residing is friendly towards homosexuality contrasting with one’s home country which is very strict. The demography of LGBTI Muslims is very complex, as they feel defeated by their own communities, countries and societies and much more must be done to help them with these challenges and change mindsets. Maruf Foundation tries to help and assist with these issues.

Mohammed Mofar spoke of his personal difficulties coming out, as homosexuality is considered a sin in his home country of Sierra Leone.  After having met a partner and with the help of the Rainbow Group, Mohammed managed to openly admit his homosexuality.  Marie Nagadya described homosexuality to be a taboo in Ugandan society as the society is still based upon conservative cultural, traditional and religious values.  Marie encountered discrimination at university for researching and showing interest in the topic of homosexuality. She faced obstacles created by both her family and the society, the challenge was even greater as Marie herself was not homosexual. It was interesting to learn that many LGBTI activists in Uganda have become homeless due to the negative comments and hatred from society. It was suggested that the role of the church was fundamental to changing the views on the LGBTI community in Uganda, as it encourages only heterosexual relationship. Scott Livelys visit to Uganda, was emphasized, where a conference with local pastors was arranged, to discuss issues surrounding the taboos of homosexuality. The conference resulted in extreme aggression from the public and a statement from the Archbishop of Uganda stating that he was disappointed with the constitution. The conference led to a proposed homosexuality bill in 2009, which was later passed in 2014. Marie concluded by stating, that homosexuality is considered to be a western notion and therefore is perceived to have no space in Ugandan society.

To conclude the event, the moderator asked each panelist for a suggestion on how to spread more acceptances of LGBTI communities. Marie suggested to love and to not give up.  Rasel proposed that the problem lay in intersectional identity, whereby people are not accepted because of their identity. Being Muslim and being gay is a big challenge and therefore the solution should be intersectional. Mohammed suggested unity of the LGBTI community around the world. Michael felt he was not in a position to comment on what people should do. He explained that he felt dialogue was crucial and the fact the audience were present and discussing these issues, was already a great step forward. In Dutch society, you can either be religious or gay, not both therefore it was interesting to note that this panel and audience was a very good example of everyone being both religious and gay, proving that it is possible to be both at the same time. Finally Dino suggested communities should be empowered, that we should create allies through education and engage with people who are opening up spaces for LGBTI communities.

Events

Freedom Book Fair

*English text below*

Het is weer zover! De vierde editie van Freedom Book Fair – The Hague komt eraan. Dit festival is mede mogelijk gemaakt door The Hague Peace Projects en zal dit jaar plaatsvinden van donderdag 2 t/m zaterdag 4 mei in het Migratie Museum.

The Freedom Book Fair is een internationaal cultureel platform, die ruimte biedt aan schrijvers, uitgevers, kunstenaars, journalisten, activisten en burgers uit diverse landen, om aandacht te vragen voor een meer vrije, rechtvaardige en vreedzame samenleving.

Tijdens het driedaags festival vinden diverse evenementen plaats zoals boekpresentaties, workshops, literaire avonden, filmvertoningen en paneldiscussies. Op dit festival kunnen schrijvers, journalisten, mensenrechtenactivisten, kunstenaars en burgers van over de hele wereld belangstelling vragen voor onderdrukking wereldwijd, contact maken, debatteren, dialogen initiëren, en het bewustzijn van vrijheid te vergroten en te vieren.

[Houdt onze Facebookpagina in de gate voor alle ontwikkelingen en het programma. Binnenkort zullen wij onze nieuwe website lanceren. So stay tuned!]

***

We gladly present to you the 4rd edition of The Freedom Book Fair hosted by The Hague Peace Projects. The Freedom Book Fair aims to contribute to widening the spaces for writers, thinkers, journalists, artists, activists and citizens in those countries with an increasingly hostile and repressive environment towards free expression.

There will be various activities over the course of the three days, such as book presentations, a poetry night, movie screenings and panel discussions. The Book Fair is a place where writers, journalists, human right activists, artists and civilians from all over the world can discuss, connect, debate, initiate a dialogue, celebrate their work and raise awareness for their cause.