PETITION: Freeze Relations with Israel

April 4, 2024

Sign the Petition

April 2024, The Hague – English text:

Petition: The Dutch government: freeze relations with Israel!

Inspired by the recent call to action by more than 70 former ambassadors, hundreds of civil servants, doctors, and lawyers – all professionals who are fully committed to The Netherlands and stand for a just world – we, as concerned citizens, petition for the following:

We call for the Dutch government and parliament to uphold the constitution upon which its rule of law is based. Article 90 of the Dutch constitution states that the government must uphold international law. The Dutch government is negligent in its duty to uphold international law and to protect the rights of Palestinian civilians who are the victims of Israeli war crimes in Gaza and the West Bank.

Following the horrific violence of October 7, Israel’s collective punishment of the population of Gaza by means of mass starvation and the bombing of hospitals, civil infrastructure, churches, mosques, and innocent civilians is a most grave violation of international law.

The time of looking the other way is over. Israel must be reprimanded for its actions and there must be consequences for its serious and ongoing violations of international law. The Netherlands must freeze its economic, cultural, and military relations with Israel and undertake explicit diplomatic measures to this effect as long as Israel refuses to act in accordance with international law.

Every day The Netherlands continues to look the other way is a day of complicity in war crimes and crimes against humanity. The time to act is now!

 

Dutch text:

Petitie: Nederlandse regering: bevries de relaties met Israël!

Geïnspireerd door de recente oproepen van meer dan 70 Nederlandse oud-ambassadeurs, vele honderden ambtenaren, artsen en advocaten – allen professionals die zich met hart en ziel inzetten voor Nederland en voor een rechtvaardige wereld – pleiten wij, bezorgde burgers, voor het volgende:

Wij roepen de Nederlandse regering en het parlement op om de grondwet, die de basis is voor onze rechtsstaat, in alle ernst na te leven. Artikel 90 van de grondwet stelt dat de regering de ontwikkeling van de internationale rechtsorde moet bevorderen. De Nederlandse regering verzaakt deze plicht ten aanzien van de bescherming van de rechten van Palestijnse burgers die slachtoffer zijn van Israëlische oorlogsmisdaden in Gaza en de Westelijke Jordaanoever.

De collectieve bestraffing voor het gruwelijke geweld van 7 oktober, door de bevolking van de Gaza strook uit te hongeren, ziekenhuizen, civiele infrastructuur, kerken, moskeeën en onschuldige burgers te bombarderen is een grove schending van het internationale recht.

 

De tijd van wegkijken is voorbij. Israël dient niet alleen meer gewaarschuwd te worden maar er dienen ook consequenties verbonden te worden aan de voortdurende ernstige schendingen van het internationaal recht. Nederland dient de economische, culturele en militaire relaties met Israël te bevriezen en expliciete diplomatieke maatregelen te nemen zolang Israël weigert te handelen naar het internationaal recht.

Iedere dag wegkijken is een dag van medeplichtigheid. Actie is nú geboden!

Peace through Dialogue

 

 

Donate Now

Your one-off or monthly donation makes a big difference!

Follow us

Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, and Facebook

Collaborate

Interested in collaborating or volunteering?

Share this Page

More Articles

It's time to get involved

Your contribution will support the process of dialogue and help conflicting parties to de-escalate, understand, and resolve their conflicts together.