PUBLIC DEBATE: Nuclear Weapons, Back from Never Being Away

May 17, 2024

Kernwapens: Terug van Nooit Weggeweest

PUBLIC DEBATE (Dutch) and book presentation

DATE: zo 16 juni

TIME: 13.00-15.00

LOCATION: HPP

TICKETS: FREE

Op 16 juni 2024 organiseert The Hague Peace Projects de publieke discussie: “Kernwapens: terug van nooit weggeweest”. Bij dit evenement willen we aandacht vragen voor de enorme gevaren van nucleaire bewapening in deze tijd.

Met de oorlogen in Oekraïne en Gaza en de steeds oplopende spanningen rond Taiwan lijkt de dreiging van een nucleair conflict nog nooit zo dichtbij te zijn geweest. De grote mogendheden de VS, Rusland en China zijn verwikkeld in een rivaliteit om globale macht en invloed. Nu al resulteert dat in regionale conflicten en economische en diplomatieke spanningen. Een enkele verkeerde politieke of militaire inschatting kan leiden tot een directe militaire confrontatie tussen de grootmachten, en daarmee een nucleaire wereldoorlog.

Ondanks deze enorme dreiging van algehele vernietiging is er in de landelijke politiek en media nauwelijks serieuze aandacht voor dit reële scenario. In vergelijking met de periode van de Koude Oorlog is de publieke belangstelling in dit vraagstuk nu nagenoeg afwezig, terwijl de redenen tot zorg niet minder zijn. En dat is bijzonder zorgwekkend. Zeker omdat er door het gebrek aan interesse ook nauwelijks publieke weerstand bestaat tegen het mogelijke gebruik van kernwapens. De vredesbeweging die zich met de verschrikkingen van een nucleaire oorlog bezig houdt wordt vrijwel niet meer gesteund door een (massa) beweging van onderop zoals dat 40 jaar geleden wel het geval was.

Daarom willen wij ons bij deze publieke discussie de volgende vragen stellen: wat staat er precies op het spel staat in deze tijd van geopolitieke hoogspanning: welke risico’s op nucleaire oorlog zijn er eigenlijk? Welke scenario’s van escalatie zijn denkbaar en welke gevolgen hebben die? Hoe kan het dat de politiek geen aandacht lijkt te hebben voor dit probleem? En wat moeten we doen om mensen opnieuw bewust te maken van de gevaren die er dreigen? Vraagt de huidige tijd andere actiemiddelen dan die van 40 jaar geleden? En wat kunnen we vervolgens doen om globaal conflict te voorkomen?

Achtergrond:

Op 16 juni is het precies één jaar geleden dat Daniel Ellsberg overleed. Ellsberg werd bekend om het lekken in 1971 van de Pentagon Papers, een serie documenten die bewezen dat Amerikaanse president Johnson regelmatig had gelogen over de oorlog in Vietnam, en dat al in een vroeg stadium bekend was dat die oorlog niet te winnen was. Publicatie van deze documenten droegen bij aan een versneld einde van deze oorlog. Minder bekend is het feit dat hij in 2021 ook de Amerikaanse plannen uit 1958 voor een nucleaire aanval op China heeft gepubliceerd. Deze voorzagen in een first-strike nucleaire aanval met honderden miljoenen doden tot gevolg. Omdat de spanningen ook nu weer oplopen tussen China en de VS over Taiwan en de kansen op een nucleaire escalatie opnieuw zeer groot zijn, vond Ellsberg het nodig om te laten zien wat er op het spel staat bij dit conflict. Met zijn boek de Doomsday Machine drukte hij een stempel op dit debat en stond hij vooraan bij vele demonstraties. De 2e helft van zijn werkzame leven benadrukte zij onvermoeid en met grote impact steeds maar weer de gevaren van kernwapens.

In de maanden voor zijn dood (hij had kanker en was inmiddels 92) deed hij nog een wereldtournee om nog éénmaal zijn verhaal te doen en ons te waarschuwen, niet alleen voor de hardcore kernoorlog maar ook voor de vele menselijke fouten die mogelijk zijn en die grote ongelukken kunnen opleveren, eventueel zelfs fatale misverstanden.

Plaats en tijd: 

  • zondag 16 juni, 13:00u-15:00u.
  • Paviljoensgracht 20, Den Haag, 3e verdieping
  • Entree: GRATIS

Voorafgaand aan de discussie presenteert Dolph Kessler zijn boek “Oorlog of Vrede. Willen winnen of Gelijkspel.” Een onderdeel van dat boek is de vraag hoe de publieke aandacht voor kernwapens kan worden vergroot. Hij bepleit rond de sterfdag van Daniel Ellsberg een jaarlijks bezinnings en actie moment mbt kernwapens, niet alleen in Nederland maar in geheel Europa dan wel wereldwijd.

Na de korte boekpresentatie, volgt de inhoudelijke discussie over kernwapens.

Sprekers zijn:

  1. Alejandra Munoz, Senior Project Officer Humanitarian Disarmament van PAX.
  2. Dirk Hogenkamp van NVMP (Artsen voor vrede)
  3. Bram Schulte van Vrede VZW (België)

Jakob de Jonge, voorzitter van het bestuur van The Hague Peace Projects, is moderator voor de bijeenkomst en de discussie. Dolph Kessler is als vrijwilliger betrokken bij The Hague Peace Projects.

Na afloop van de discussie is er gelegenheid nog na te praten. De eerste consumpties zijn voor rekening van de organisatie. Voor wie dat wil zal Dolph Kessler zijn boek signeren.

Peace through Dialogue

 

 

Donate Now

Your one-off or monthly donation makes a big difference!

Follow us

Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, and Facebook

Collaborate

Interested in collaborating or volunteering?

Share this Page

More Articles

It's time to get involved

Your contribution will support the process of dialogue and help conflicting parties to de-escalate, understand, and resolve their conflicts together.