Het samenbrengen van mensenrechten & technologie in Den Haag

Mensen Rechten en Technologie

May 23, 2019 | Article, Events, News

Onderstaand artikel is geschreven en gepubliceerd door Impact City

Tijdens Movies that Matter Festival 2019, werd voor de tweede keer de Ideation Session georganiseerd in samenwerking met The Hague Hacks, Border Sessions en ImpactCity. Tijdens deze sessie kwamen vertegenwoordigers uit de mensenrechten-sector en de technologie-branche samen in Den Haag om te brainstormen. Het doel van deze sessie was om ‘slimme’ technologische manieren te verzinnen voor het verbeteren van privacy, surveillance, veiligheid, duurzaamheid en voedselproblematiek in drie specifieke landen uit de Actvist films van dit jaar: Zuid-Afrika, Thailand en de Verenigde Staten.

Als onderdeel van het Activist-programma op het festival worden de activisten uit de acht documentaires uitgenodigd om deel te nemen aan Q&A’s, meet & greets met het publiek en persoonlijk afspraken om hun werk en de impact hiervan zoveel mogelijk te bevorderen. De Ideation Session is in het leven geroepen om de activisten te koppelen aan personen en organisaties in Den Haag, teneinde collectief te brainstormen en creatieve oplossing te bedenken voor de obstakels die zij dagelijks tegenkomen tijdens hun werk.

De deelnemers van verschillende mensenrechtenorganisaties en tech-organisaties keken eerst de films over deze mensenrechtenverdedigers. Hierna konden de activisten, deelnemers en filmregisseurs elkaar beter leren kennen tijdens een diner in Theater aan het Spui. De activisten deelden hun ervaringen met technologie in hun eigen werk. Hierna ging de Ideation Session officieel van start, waarbij de activisten het voortouw namen en elk team in de materie dook.

Voor activist Patima Tungpuchayakul, te zien in de documentaire Ghost Fleet, is meer transparantie in de handelsketen van de visindustrie van groot belang. Patima’s werk draait om het bevrijden van slaven op vissersschepen in Thailand en Indonesië: dit is in Thailand een groot probleem, waar nog weinig over bekend is. Tijdens de sessie werd duidelijk dat communicatie tussen de vissers op zee en hun familieleden op het vasteland niet alleen zeer belangrijk is voor de vissers, maar dit zou ook kunnen bijdragen aan de transparantie van de keten. Zo zijn er ideeën geopperd om op schepen satelliettelefoons te kunnen uitlezen of douaniers uit te rusten met een vertaalapp zodat zij met de bemaning kunnen praten, wanneer ze een schip betreden.

Filmmaker en activist Assia Boundaoui van The Feeling of Being Watched, besprak de uitdagingen en technologische kansen voor het bevorderen van haar huidige project: The Inverse Surveillance Project. In dit project ligt de focus op de vraag hoe overheidsaansprakelijkheid eruit zou zien door middel van Artificial Intelligence, om zo radicale overheidstransparantie af te dwingen. De vraag die werd behandeld tijdens deze sessie was ‘hoe worden de getuigenissen van de moslimgemeenschap en hun ervaringen met FBI surveillance verzameld?’. De deelnemers stelden vast dat het gebruik van bestaande tools, apps en netwerken een belangrijke rol moet spelen in datacollectie, en zo een infrastructuur te creëren die groei bevordert, waarbij de privacy en waardigheid van de gemeenschap gewaarborgd blijft.

“Hoe kunnen we informatie delen, met het gebruik van technologie, zonder surveillance van de overheid?” Dit was de vraag van de activisten Shaeera Kalla, Deliwe Mzobe en regisseur Rehad Desai van de Fees Must Fall movement in Zuid-Afrika en de film Everything Must Fall. Shaeera gaf aan hoe ingewikkeld het is om te communiceren met medestudenten/activisten, voornamelijk tijdens vreedzame protesten waarbij de politie met geweld optreed. De politie en de overheid misbruiken sociale media en creëren nepaccounts om informatie te vergaren over specifieke leiders binnen de beweging en demonstraties. De deelnemers stelden al gauw vast dat een centrale app nodig is voor demonstranten om veilig te communiceren en middelen uit te kunnen wisselen. Deze app zou niet alleen van toepassing zijn op de Fees Must Fall Movement maar voor activisten wereldwijd.

De activisten, filmmakers en organisatoren waren blij verrast door het grote aantal technologische mogelijkheden dat in korte tijd werden bedacht. Alle teams organiseren follow-ups om verder te werken aan de ideeën die zijn besproken, om uiteindelijk concrete innovatieve en technologische middelen te ontwikkelen om die mensenrechten wereldwijd bevorderen.

 

• More  Articles